Kontakt

BRASCO INTEGRATOR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Zaolziańska 11
41-800 Zabrze
tel.: +48 32 775 68 46
tel. serwis: 32 775 68 46
e-mail: brasco@brasco.com.pl
NIP: 6482773168
KRS: 0000540245
REGON: 360609021