Działania przygotowawcze

Przed rozpoczęciem wszelkich działań należy określić szereg czynności jakie należy zrealizować, aby liczyć na właściwe wykonanie zadania:

  • jasno zdefiniować cel
  • określić ramy czasowe
  • przygotować projekt
  • zgromadzić środki
  • ustalić kolejne etapy harmonogramu
  • przewidzieć i przeanalizować zagrożenia
  • przewidzieć ewentualne przeszkody
  • zorganizować zespół do realizacji zadania

Jest to duże uproszczenie, w rzeczywistości, kiedy decydujemy się na realizację celu inwestycyjnego, to każdy z wymienionych punktów należy rozbić na kilka, czasem kilkanaście mniejszych. Jedno jest pewne, prawidłowe przeprowadzenie działania przygotowawczego wygeneruje korzyści finansowe z powodu prawidłowo przeprowadzonego procesu inwestycyjnego. Brak takiego działania spowoduje wcześniej czy później zmianę założeń do realizacji lub rozchwianie budżetu inwestycyji

Na każdym etapie inwestycji możesz nas zapytać co zrobić, aby najkrótszą i najpewniejszą drogą dojść do zamierzonego celu. Skorzystaj z naszych usług w ramach działań przygotowawczych!

Skontaktuj się z nami: inwestycje@brasco.com.pl