Nowoczesne Systemy Kontroli Dostępu

Tradycyjne systemy kontroli dostępu oparte o karty zbliżeniowe, mikroprocesorowe, czy też o system haseł mają wiele wad, by podołać obecnym wymaganiom użytkowników, którzy coraz częściej zwracają uwagę na bezpieczeństwo.

Karta może być ukradziona, bądź zgubiona, zaś hasło można podejrzeć lub odgadnąć - zdecydowana większość użytkowników stosuje bardzo proste hasła, jak imię czy datę urodzin.

Obecnie kadra odpowiedzialna za zabezpieczenie techniczne i osobowe obiektów poszukuje nowoczesnych, innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań technicznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wewnątrz korporacji. Problemy te w znacznej mierze rozwiązuje nowoczesny system kontroli dostępu, jakim jest kontrola biometryczna. Jest ona bowiem oparta o specyficzne cechy organizmu, charakterystyczne dla każdego człowieka. Prawdopodobieństwo wystąpienia błędnej weryfikacji jest mniejsze niż fizyczne uszkodzenie tradycyjnego klucza lub zapomnienie hasła.

Warto podkreślić, że również z punktu widzenia kosztów systemy oparte o karty są mniej korzystne: oprócz czytnika trzeba jeszcze zakupić duże ilości kart – nierzadko z kosztownym nadrukiem, które z czasem mogą ulec uszkodzeniu fizycznemu.

Jeżeli wymagane będą rozwiązania jeszcze bardziej zaawansowane można dokonać połączenia czytnika biometrycznego ze zbliżeniowym lub klawiaturą kodową. Rozwinięciem systemu kontroli dostępu do pomieszczeń lub obszarów jest włączenie do kontroli - dostępu do systemów informatycznych. Czytnik biometryczny dołączony do komputera stanie się zaporą nie do przejścia dla potencjalnego włamywacza.