Rozproszony System Telewizji Przemysłowej (CCTV IP)

Łatwy dostęp do sieci komputerowej (kablowej czy bezprzewodowej), a tym samym również internetu spowodował dynamiczny rozwój rozproszonych systemów telewizji dozorowej przemysłowej, zwanej inaczej CCTV. Nie jesteśmy już ograniczeni odległością, jaka dotychczas mogła dzielić kamerę od rejestratora czy magnetowidu.

W chwili obecnej potrafimy zbudować systemy składające się z kamer rozmieszczonych w dowolnej konfiguracji i dokonywać ich podglądu na monitorze, telefonie komórkowym czy palmtopie niemalże z dowolnego miejsca na świecie.

Obecny postęp spowodował, że pewne rozwiązania, które dotychczas były niemożliwe do uzyskania są w zasięgu ręki.

Dotychczasowe ograniczenie telewizji analogowej (PAL, NTSC), którym była rozdzielczość wynosząca 720 x 576 zostało zniwelowane przez kamery megapikselowe, które pozwalają powiększać obraz kilkunastokrotnie bez utraty możliwości rozróżnienia szczegółów.

Dla klientów bardziej wymagających posiadających chęć rejestracji konferencji czy pokazów oferujemy projekty systemów opartych na kamerach HDTV.