System Gaszenia Gazem

system gaszenia inergen

Nasze systemy gaszenia gazem stanowią doskonałe uzupełnienie ochrony przed pożarem. Działają one poprzez eliminację powstałego już ognia. Zasada działania polega na bezpośrednim wyrzucie środka gaśniczego do chronionego pomieszczenia. Ta faza działania jest kluczowym etapem w procedurze ochrony budynku przy użyciu systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów automatycznego gaszenia.

 

Ugaszenie pożaru we wczesnej, krytycznej fazie to najskuteczniejszy sposób na uniknięcie nieodwracalnych szkód i związanych z nimi kosztów napraw. Nasze rozwiązania dają konkretne oszczędności, które przewyższają koszt instalacji naszego systemu gaśniczego opartego na gazów HFC227ea, Novec lub inergenów, często wielokrotnie.

Nasze instalacje i dostarczane urządzenia są starannie zaprojektowane, aby spełniać normy i posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia od instytutów i placówek certyfikujących, takich jak:

  • CNBOP-Polska: Certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Aprobata Techniczna CNBOP
  • PZH-Polska: Atest Państwowego Zakładu Higieny na środek gaśniczy
  • Znak budowlany B: Zgodność z wymaganiami dyrektywy CPD Unii Europejskiej (Obowiązek znakowania Stałych Urządzeń Gaśniczych znakiem budowlanym B wynika z ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późń. zm).)
  • Znakowanie CE i П (Pi): Zgodność z dyrektywami PED i TPED

Jeśli jesteś zainteresowany naszym produktem, zapraszamy do zapoznania się z naszą ulotką oraz skontaktowania się z naszym biurem w celu przygotowania oferty.