System Monitoringu Środowiska

Serwerownie narażone są na różnego rodzaju zagrożenia fizyczne takie jak pożar, zalanie, zawilgotnienie,  wzrost temperatury, włamanie lub dostęp osoby niepowołanej. Podstawową formą prewencji, poza odpowiednim zabezpieczeniem sprzętu, jest informacja o tym co z dzieje się w danej chwili z Data Center. Wartość serwerów, sprzętu aktywnego, a przede wszystkim bezpieczeństwo danych to w każdej instytucji sprawa o znaczeniu strategicznym dla jej funkcjonowania. Wówczas, gdy danych nie da się odtworzyć na skutek np. pożaru, zalania, awarii w skutek zbyt wysokiej temperatury pracy, ingerencji osób niepowołanych itp. ochrona tego obszaru nabiera szczególnego znaczenia.

System monitorowania i automatyki serwerowni ma za zadanie kontrolować m.in. poziom temperatury i wilgotności w pomieszczeniu serwerowni, stan zadymienia i zalania pomieszczenia a w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej np. po przekroczeniu zadanego progu temperatury powiadomić drogą mailową lub poprzez wysłanie sms z wykorzystaniem technologii GSM osoby odpowiedzialne za właściwe funkcjonowanie i zabezpieczenie chronionego obszaru. Ciekawą funkcją jest możliwość wykorzystania systemu do monitorowania otwarcia drzwi szaf serwerowych przez osoby nieautoryzowane. System umożliwia także monitorowanie obecności zasilania w obwodach elektrycznych zasilających np. zasilacze rezerwowe UPS w szafach serwerowych czy też  przykładowo klimatyzator w pomieszczeniu. System taki można z powodzeniem zintegrować również z istniejącymi systemami sygnalizacji włamania oraz ochrony przeciwpożarowej. Możliwe jest również zintegrowanie go z oprogramowaniem zarządzającym całą infrastrukturą IT.

Poza funkcjami monitorowania dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie serwerowni ważna jest również możliwość wglądu w historię zdarzeń alarmowych oraz historię zmian temperatury  i wilgotności pomieszczenia. Systemy monitoringu i automatyki serwerowni umożliwiają podgląd takiej historii zdarzeń zarówno w formie raportu jak i w formie graficznego wykresu.

Ze względu na dużą różnorodność wymogów stawianych przed systemami monitoringu i automatyki serwerowni oraz dużą ilość rozwiązań dostępnych na rynku zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi ulotkami systemów będących w naszej ofercie: 

- HWGroup, pobierz ulotkę...

W przypadku zainteresowania wdrożeniem systemu monitoringu i automatyki zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem w celu ustalenia szczegółowych wymagań i przygotowania dostosowanej do nich oferty.