Serwerownia

Dzisiejsze serwerownie to nie tylko pomieszczenia w których skoncentrowane są duże ilości zaawansowanego sprzętu komputerowego, ale przede wszystkim to miejsca przetwarzania danych, które są niezwykle ważne dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

Przez szereg ostatnich lat dane stały się wartością niewspółmiernie większą niż urządzenia, które je przetwarzają. Utrata danych to ogromne koszty dla przedsiębiorstwa, które nie zawsze są do odrobienia. Nadszarpnięcie wizerunku firmy w świecie o ogromnej konkurencji jest nie do przecenienia, dlatego ochrona danych staje się „oczkiem w głowie” zarządów firm.

Służby odpowiedzialne w firmie za bezpieczeństwo zaczynają przenosić koncentrację działań z ochrony fizycznej na ochronę techniczną. Serwerownie, a więc centra przetwarzania informacji stają się twierdzami nie do zdobycia tak jak dane które są przetwarzane stają się wartością samą w sobie.

Aby zapewnić urządzeniom właściwe warunki pracy, a kadrze zarządzającej kontrole nad danymi serwerownie muszą spełnić szereg warunków, aby stać się bezpiecznymi obszarami przetwarzania danych. Serwerownia to skrzyżowanie wszystkich możliwych instalacji występujących w budynku.

Serwerownia to miejsce występowania systemów:

  • rezerwowego zasilania
  • okablowania strukturalnego
  • sygnalizacji przeciwpożarowej
  • kontroli dostępu
  • sygnalizacji włamania i napadu
  • wentylacji i klimatyzacji
  • automatycznego gaszenia
  • monitoringu środowiska
  • telewizji dozorowej
  • automatyki budynkowej

Właściwa integracja w/w systemów potrafi skutecznie zabezpieczyć centrum przetwarzania danych przed krytycznymi awariami mającymi zazwyczaj poważne skutki finansowe dla przedsiębiorstwa.